Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Trumanlaan 60C HvN

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €300.350,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €824,00
OZB eigenaren €6.832,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €7.287,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €13.698,00
Specifieke verbruiksgoederen €34.680,00
Onderhoud €4.182,00
Onderhoud gronden en terreinen €7.285,00
Onderhoud gebouwen €44.670,00
Schoonhouden €33.514,00
Afvalverwerking €1.057,00
Beveiliging en bewakingskosten €7.285,00
Huren onroerende zaken €133.827,00
Verzekeringen €5.209,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Trumanlaan 60C HvN

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Trumanlaan 60C HvN

Betaalde Belastingen (stelpost)

€824,00

OZB eigenaren

€6.832,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€7.287,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€13.698,00

Specifieke verbruiksgoederen

€34.680,00

Onderhoud

€4.182,00

Onderhoud gronden en terreinen

€7.285,00

Onderhoud gebouwen

€44.670,00

Schoonhouden

€33.514,00

Afvalverwerking

€1.057,00

Beveiliging en bewakingskosten

€7.285,00

Huren onroerende zaken

€133.827,00

Verzekeringen

€5.209,00

Totaal

€300.350,00