Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Burchtprt 16 Cult.ca

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €107.343,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €617,00
OZB eigenaren €2.896,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €2.837,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €2.465,00
Specifieke verbruiksgoederen €10.126,00
Onderhoud €1.628,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.269,00
Onderhoud gebouwen €16.114,00
Schoonhouden €10.977,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €1.702,00
Huren onroerende zaken €52.099,00
Verzekeringen €2.028,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Burchtprt 16 Cult.ca

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Burchtprt 16 Cult.ca

Betaalde Belastingen (stelpost)

€617,00

OZB eigenaren

€2.896,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€2.837,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€2.465,00

Specifieke verbruiksgoederen

€10.126,00

Onderhoud

€1.628,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.269,00

Onderhoud gebouwen

€16.114,00

Schoonhouden

€10.977,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€1.702,00

Huren onroerende zaken

€52.099,00

Verzekeringen

€2.028,00

Totaal

€107.343,00