Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schooneggendreef27c

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €162.935,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €663,00
OZB eigenaren €3.899,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €4.158,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €10.504,00
Specifieke verbruiksgoederen €14.845,00
Onderhoud €2.387,00
Onderhoud gronden en terreinen €3.327,00
Onderhoud gebouwen €23.624,00
Schoonhouden €16.093,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.495,00
Huren onroerende zaken €76.382,00
Verzekeringen €2.973,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schooneggendreef27c

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schooneggendreef27c

Betaalde Belastingen (stelpost)

€663,00

OZB eigenaren

€3.899,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€4.158,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€10.504,00

Specifieke verbruiksgoederen

€14.845,00

Onderhoud

€2.387,00

Onderhoud gronden en terreinen

€3.327,00

Onderhoud gebouwen

€23.624,00

Schoonhouden

€16.093,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.495,00

Huren onroerende zaken

€76.382,00

Verzekeringen

€2.973,00

Totaal

€162.935,00