Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schooneggendreef 29

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €50.790,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €71,00
OZB eigenaren €1.286,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €1.372,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.192,00
Specifieke verbruiksgoederen €4.896,00
Onderhoud €787,00
Onderhoud gronden en terreinen €1.097,00
Onderhoud gebouwen €7.790,00
Schoonhouden €5.307,00
Beveiliging en bewakingskosten €823,00
Huren onroerende zaken €25.189,00
Verzekeringen €980,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schooneggendreef 29

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schooneggendreef 29

Betaalde Belastingen (stelpost)

€71,00

OZB eigenaren

€1.286,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€1.372,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.192,00

Specifieke verbruiksgoederen

€4.896,00

Onderhoud

€787,00

Onderhoud gronden en terreinen

€1.097,00

Onderhoud gebouwen

€7.790,00

Schoonhouden

€5.307,00

Beveiliging en bewakingskosten

€823,00

Huren onroerende zaken

€25.189,00

Verzekeringen

€980,00

Totaal

€50.790,00