Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Thorbeckeln Speler

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €146.311,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €640,00
OZB eigenaren €3.478,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.710,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €10.114,00
Specifieke verbruiksgoederen €13.243,00
Onderhoud €2.129,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.969,00
Onderhoud gebouwen €21.073,00
Schoonhouden €14.355,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.226,00
Huren onroerende zaken €68.137,00
Verzekeringen €2.652,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Thorbeckeln Speler

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Thorbeckeln Speler

Betaalde Belastingen (stelpost)

€640,00

OZB eigenaren

€3.478,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.710,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€10.114,00

Specifieke verbruiksgoederen

€13.243,00

Onderhoud

€2.129,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.969,00

Onderhoud gebouwen

€21.073,00

Schoonhouden

€14.355,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.226,00

Huren onroerende zaken

€68.137,00

Verzekeringen

€2.652,00

Totaal

€146.311,00