Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bovenpolder 80 Pijle

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €150.446,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €655,00
OZB eigenaren €3.755,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €4.005,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €3.452,00
Specifieke verbruiksgoederen €14.296,00
Onderhoud €2.299,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.803,00
Onderhoud gebouwen €22.750,00
Schoonhouden €15.497,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.403,00
Huren onroerende zaken €73.555,00
Verzekeringen €2.863,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bovenpolder 80 Pijle

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bovenpolder 80 Pijle

Betaalde Belastingen (stelpost)

€655,00

OZB eigenaren

€3.755,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€4.005,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€3.452,00

Specifieke verbruiksgoederen

€14.296,00

Onderhoud

€2.299,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.803,00

Onderhoud gebouwen

€22.750,00

Schoonhouden

€15.497,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.403,00

Huren onroerende zaken

€73.555,00

Verzekeringen

€2.863,00

Totaal

€150.446,00