Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gambiadreef 60 Boog

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €135.124,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €633,00
OZB eigenaren €3.358,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.590,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €3.096,00
Specifieke verbruiksgoederen €12.820,00
Onderhoud €2.061,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.514,00
Onderhoud gebouwen €20.400,00
Schoonhouden €13.897,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.154,00
Huren onroerende zaken €65.963,00
Verzekeringen €2.525,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gambiadreef 60 Boog

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gambiadreef 60 Boog

Betaalde Belastingen (stelpost)

€633,00

OZB eigenaren

€3.358,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.590,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€3.096,00

Specifieke verbruiksgoederen

€12.820,00

Onderhoud

€2.061,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.514,00

Onderhoud gebouwen

€20.400,00

Schoonhouden

€13.897,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.154,00

Huren onroerende zaken

€65.963,00

Verzekeringen

€2.525,00

Totaal

€135.124,00