Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Goyln Hart van Hoogr

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €267.794,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €819,00
OZB eigenaren €6.734,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €7.182,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €6.191,00
Specifieke verbruiksgoederen €25.640,00
Onderhoud €4.123,00
Onderhoud gronden en terreinen €5.027,00
Onderhoud gebouwen €40.802,00
Schoonhouden €27.795,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €4.309,00
Huren onroerende zaken €131.924,00
Verzekeringen €5.135,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Goyln Hart van Hoogr

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Goyln Hart van Hoogr

Betaalde Belastingen (stelpost)

€819,00

OZB eigenaren

€6.734,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€7.182,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€6.191,00

Specifieke verbruiksgoederen

€25.640,00

Onderhoud

€4.123,00

Onderhoud gronden en terreinen

€5.027,00

Onderhoud gebouwen

€40.802,00

Schoonhouden

€27.795,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€4.309,00

Huren onroerende zaken

€131.924,00

Verzekeringen

€5.135,00

Totaal

€267.794,00