Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Keerkringpln 40 Ster

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €183.517,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €609,00
OZB eigenaren €3.620,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €4.918,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €4.239,00
Specifieke verbruiksgoederen €17.557,00
Onderhoud €2.823,00
Onderhoud gronden en terreinen €3.443,00
Onderhoud gebouwen €27.939,00
Schoonhouden €19.032,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.951,00
Huren onroerende zaken €90.335,00
Verzekeringen €3.938,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Keerkringpln 40 Ster

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Keerkringpln 40 Ster

Betaalde Belastingen (stelpost)

€609,00

OZB eigenaren

€3.620,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€4.918,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€4.239,00

Specifieke verbruiksgoederen

€17.557,00

Onderhoud

€2.823,00

Onderhoud gronden en terreinen

€3.443,00

Onderhoud gebouwen

€27.939,00

Schoonhouden

€19.032,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.951,00

Huren onroerende zaken

€90.335,00

Verzekeringen

€3.938,00

Totaal

€183.517,00