Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Malakkastraat 6 Rosa

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €196.205,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €719,00
OZB eigenaren €4.917,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €5.243,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €4.520,00
Specifieke verbruiksgoederen €18.720,00
Onderhoud €3.010,00
Onderhoud gronden en terreinen €3.671,00
Onderhoud gebouwen €29.789,00
Schoonhouden €20.293,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €3.146,00
Huren onroerende zaken €96.315,00
Verzekeringen €3.749,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Malakkastraat 6 Rosa

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Malakkastraat 6 Rosa

Betaalde Belastingen (stelpost)

€719,00

OZB eigenaren

€4.917,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€5.243,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€4.520,00

Specifieke verbruiksgoederen

€18.720,00

Onderhoud

€3.010,00

Onderhoud gronden en terreinen

€3.671,00

Onderhoud gebouwen

€29.789,00

Schoonhouden

€20.293,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€3.146,00

Huren onroerende zaken

€96.315,00

Verzekeringen

€3.749,00

Totaal

€196.205,00