Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Rhonedreef 40 Bram

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €101.214,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €547,00
OZB eigenaren €2.171,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €2.900,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €2.501,00
Specifieke verbruiksgoederen €10.355,00
Onderhoud €1.467,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.031,00
Onderhoud gebouwen €15.190,00
Schoonhouden €11.224,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €1.740,00
Huren onroerende zaken €46.935,00
Verzekeringen €2.040,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Rhonedreef 40 Bram

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Rhonedreef 40 Bram

Betaalde Belastingen (stelpost)

€547,00

OZB eigenaren

€2.171,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€2.900,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€2.501,00

Specifieke verbruiksgoederen

€10.355,00

Onderhoud

€1.467,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.031,00

Onderhoud gebouwen

€15.190,00

Schoonhouden

€11.224,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€1.740,00

Huren onroerende zaken

€46.935,00

Verzekeringen

€2.040,00

Totaal

€101.214,00