Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : St Ludgerusstr.251

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €273.439,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €753,00
OZB eigenaren €6.105,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €7.350,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €6.336,00
Specifieke verbruiksgoederen €26.239,00
Onderhoud €4.219,00
Onderhoud gronden en terreinen €5.145,00
Onderhoud gebouwen €41.755,00
Schoonhouden €28.443,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €4.410,00
Huren onroerende zaken €135.005,00
Verzekeringen €5.566,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : St Ludgerusstr.251

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : St Ludgerusstr.251

Betaalde Belastingen (stelpost)

€753,00

OZB eigenaren

€6.105,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€7.350,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€6.336,00

Specifieke verbruiksgoederen

€26.239,00

Onderhoud

€4.219,00

Onderhoud gronden en terreinen

€5.145,00

Onderhoud gebouwen

€41.755,00

Schoonhouden

€28.443,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€4.410,00

Huren onroerende zaken

€135.005,00

Verzekeringen

€5.566,00

Totaal

€273.439,00