Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Peltlaan 172 Buurths

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €126.980,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €622,00
OZB eigenaren €3.159,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.369,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €2.904,00
Specifieke verbruiksgoederen €12.028,00
Onderhoud €1.934,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.358,00
Onderhoud gebouwen €19.140,00
Schoonhouden €13.038,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.021,00
Huren onroerende zaken €61.885,00
Verzekeringen €2.409,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Peltlaan 172 Buurths

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Peltlaan 172 Buurths

Betaalde Belastingen (stelpost)

€622,00

OZB eigenaren

€3.159,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.369,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€2.904,00

Specifieke verbruiksgoederen

€12.028,00

Onderhoud

€1.934,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.358,00

Onderhoud gebouwen

€19.140,00

Schoonhouden

€13.038,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.021,00

Huren onroerende zaken

€61.885,00

Verzekeringen

€2.409,00

Totaal

€126.980,00