Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : 2e Daalsedijk 2b Brt

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €131.117,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €615,00
OZB eigenaren €3.120,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.483,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €3.027,00
Specifieke verbruiksgoederen €12.433,00
Onderhoud €1.999,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.786,00
Onderhoud gebouwen €19.785,00
Schoonhouden €13.477,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.090,00
Huren onroerende zaken €63.969,00
Verzekeringen €2.748,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : 2e Daalsedijk 2b Brt

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : 2e Daalsedijk 2b Brt

Betaalde Belastingen (stelpost)

€615,00

OZB eigenaren

€3.120,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.483,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€3.027,00

Specifieke verbruiksgoederen

€12.433,00

Onderhoud

€1.999,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.786,00

Onderhoud gebouwen

€19.785,00

Schoonhouden

€13.477,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.090,00

Huren onroerende zaken

€63.969,00

Verzekeringen

€2.748,00

Totaal

€131.117,00