Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : 1e Oosterparkln 88

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €40.401,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €502,00
OZB eigenaren €971,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €1.036,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €900,00
Specifieke verbruiksgoederen €3.698,00
Onderhoud €595,00
Onderhoud gronden en terreinen €829,00
Onderhoud gebouwen €5.885,00
Schoonhouden €4.009,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €622,00
Huren onroerende zaken €19.028,00
Verzekeringen €741,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : 1e Oosterparkln 88

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : 1e Oosterparkln 88

Betaalde Belastingen (stelpost)

€502,00

OZB eigenaren

€971,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€1.036,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€900,00

Specifieke verbruiksgoederen

€3.698,00

Onderhoud

€595,00

Onderhoud gronden en terreinen

€829,00

Onderhoud gebouwen

€5.885,00

Schoonhouden

€4.009,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€622,00

Huren onroerende zaken

€19.028,00

Verzekeringen

€741,00

Totaal

€40.401,00