Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Elandplein 25 Bokkie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €146.909,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €558,00
OZB eigenaren €2.711,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.972,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €3.452,00
Specifieke verbruiksgoederen €14.179,00
Onderhoud €2.279,00
Onderhoud gronden en terreinen €3.177,00
Onderhoud gebouwen €22.561,00
Schoonhouden €15.371,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.383,00
Huren onroerende zaken €72.939,00
Verzekeringen €1.742,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Elandplein 25 Bokkie

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Elandplein 25 Bokkie

Betaalde Belastingen (stelpost)

€558,00

OZB eigenaren

€2.711,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.972,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€3.452,00

Specifieke verbruiksgoederen

€14.179,00

Onderhoud

€2.279,00

Onderhoud gronden en terreinen

€3.177,00

Onderhoud gebouwen

€22.561,00

Schoonhouden

€15.371,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.383,00

Huren onroerende zaken

€72.939,00

Verzekeringen

€1.742,00

Totaal

€146.909,00