Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gambiadreef 100 Boog

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €21.400,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €476,00
OZB eigenaren €490,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €523,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €454,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.867,00
Onderhoud €300,00
Onderhoud gronden en terreinen €418,00
Onderhoud gebouwen €2.971,00
Schoonhouden €2.024,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €314,00
Huren onroerende zaken €9.604,00
Verzekeringen €374,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gambiadreef 100 Boog

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gambiadreef 100 Boog

Betaalde Belastingen (stelpost)

€476,00

OZB eigenaren

€490,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€523,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€454,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.867,00

Onderhoud

€300,00

Onderhoud gronden en terreinen

€418,00

Onderhoud gebouwen

€2.971,00

Schoonhouden

€2.024,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€314,00

Huren onroerende zaken

€9.604,00

Verzekeringen

€374,00

Totaal

€21.400,00