Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gangesdreef 7 Gagel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €14.822,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €467,00
OZB eigenaren €324,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €345,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €300,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.233,00
Onderhoud €198,00
Onderhoud gronden en terreinen €276,00
Onderhoud gebouwen €1.961,00
Schoonhouden €1.336,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €207,00
Huren onroerende zaken €6.343,00
Verzekeringen €247,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gangesdreef 7 Gagel

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Gangesdreef 7 Gagel

Betaalde Belastingen (stelpost)

€467,00

OZB eigenaren

€324,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€345,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€300,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.233,00

Onderhoud

€198,00

Onderhoud gronden en terreinen

€276,00

Onderhoud gebouwen

€1.961,00

Schoonhouden

€1.336,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€207,00

Huren onroerende zaken

€6.343,00

Verzekeringen

€247,00

Totaal

€14.822,00