Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : G.Millerpad 66 Huisk

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €40.619,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €503,00
OZB eigenaren €977,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €1.042,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €905,00
Specifieke verbruiksgoederen €3.719,00
Onderhoud €598,00
Onderhoud gronden en terreinen €833,00
Onderhoud gebouwen €5.919,00
Schoonhouden €4.032,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €625,00
Huren onroerende zaken €19.136,00
Verzekeringen €745,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : G.Millerpad 66 Huisk

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : G.Millerpad 66 Huisk

Betaalde Belastingen (stelpost)

€503,00

OZB eigenaren

€977,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€1.042,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€905,00

Specifieke verbruiksgoederen

€3.719,00

Onderhoud

€598,00

Onderhoud gronden en terreinen

€833,00

Onderhoud gebouwen

€5.919,00

Schoonhouden

€4.032,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€625,00

Huren onroerende zaken

€19.136,00

Verzekeringen

€745,00

Totaal

€40.619,00