Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Griftpark Gamebox

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €12.085,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €463,00
OZB eigenaren €254,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €272,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €236,00
Specifieke verbruiksgoederen €969,00
Onderhoud €156,00
Onderhoud gronden en terreinen €217,00
Onderhoud gebouwen €1.541,00
Schoonhouden €1.050,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €163,00
Huren onroerende zaken €4.983,00
Verzekeringen €196,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Griftpark Gamebox

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Griftpark Gamebox

Betaalde Belastingen (stelpost)

€463,00

OZB eigenaren

€254,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€272,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€236,00

Specifieke verbruiksgoederen

€969,00

Onderhoud

€156,00

Onderhoud gronden en terreinen

€217,00

Onderhoud gebouwen

€1.541,00

Schoonhouden

€1.050,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€163,00

Huren onroerende zaken

€4.983,00

Verzekeringen

€196,00

Totaal

€12.085,00