Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Herderpl.21 Pandje I

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €18.914,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €472,00
OZB eigenaren €427,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €455,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €396,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.627,00
Onderhoud €262,00
Onderhoud gronden en terreinen €365,00
Onderhoud gebouwen €2.590,00
Schoonhouden €1.764,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €273,00
Huren onroerende zaken €8.372,00
Verzekeringen €326,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Herderpl.21 Pandje I

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Herderpl.21 Pandje I

Betaalde Belastingen (stelpost)

€472,00

OZB eigenaren

€427,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€455,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€396,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.627,00

Onderhoud

€262,00

Onderhoud gronden en terreinen

€365,00

Onderhoud gebouwen

€2.590,00

Schoonhouden

€1.764,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€273,00

Huren onroerende zaken

€8.372,00

Verzekeringen

€326,00

Totaal

€18.914,00