Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Herderpl.22 PandjeII

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €17.468,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €470,00
OZB eigenaren €391,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €417,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €362,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.488,00
Onderhoud €239,00
Onderhoud gronden en terreinen €333,00
Onderhoud gebouwen €2.368,00
Schoonhouden €1.613,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €250,00
Huren onroerende zaken €7.654,00
Verzekeringen €298,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Herderpl.22 PandjeII

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Herderpl.22 PandjeII

Betaalde Belastingen (stelpost)

€470,00

OZB eigenaren

€391,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€417,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€362,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.488,00

Onderhoud

€239,00

Onderhoud gronden en terreinen

€333,00

Onderhoud gebouwen

€2.368,00

Schoonhouden

€1.613,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€250,00

Huren onroerende zaken

€7.654,00

Verzekeringen

€298,00

Totaal

€17.468,00