Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Ijzervarensng 14 Sch

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €16.103,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €469,00
OZB eigenaren €356,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €380,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €330,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.356,00
Onderhoud €218,00
Onderhoud gronden en terreinen €304,00
Onderhoud gebouwen €2.158,00
Schoonhouden €1.470,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €228,00
Huren onroerende zaken €6.977,00
Verzekeringen €272,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Ijzervarensng 14 Sch

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Ijzervarensng 14 Sch

Betaalde Belastingen (stelpost)

€469,00

OZB eigenaren

€356,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€380,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€330,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.356,00

Onderhoud

€218,00

Onderhoud gronden en terreinen

€304,00

Onderhoud gebouwen

€2.158,00

Schoonhouden

€1.470,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€228,00

Huren onroerende zaken

€6.977,00

Verzekeringen

€272,00

Totaal

€16.103,00