Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Jagerskade 2 Nw St M

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €76.790,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €517,00
OZB eigenaren €1.529,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €2.057,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.788,00
Specifieke verbruiksgoederen €7.343,00
Onderhoud €1.181,00
Onderhoud gronden en terreinen €1.646,00
Onderhoud gebouwen €11.686,00
Schoonhouden €7.960,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €1.234,00
Huren onroerende zaken €37.783,00
Verzekeringen €481,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Jagerskade 2 Nw St M

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Jagerskade 2 Nw St M

Betaalde Belastingen (stelpost)

€517,00

OZB eigenaren

€1.529,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€2.057,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.788,00

Specifieke verbruiksgoederen

€7.343,00

Onderhoud

€1.181,00

Onderhoud gronden en terreinen

€1.646,00

Onderhoud gebouwen

€11.686,00

Schoonhouden

€7.960,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€1.234,00

Huren onroerende zaken

€37.783,00

Verzekeringen

€481,00

Totaal

€76.790,00