Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Livingstoneln 1350

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €164.771,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €595,00
OZB eigenaren €3.250,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €4.336,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €3.769,00
Specifieke verbruiksgoederen €15.479,00
Onderhoud €2.489,00
Onderhoud gronden en terreinen €3.469,00
Onderhoud gebouwen €27.210,00
Schoonhouden €16.780,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.602,00
Huren onroerende zaken €79.644,00
Verzekeringen €3.563,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Livingstoneln 1350

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Livingstoneln 1350

Betaalde Belastingen (stelpost)

€595,00

OZB eigenaren

€3.250,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€4.336,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€3.769,00

Specifieke verbruiksgoederen

€15.479,00

Onderhoud

€2.489,00

Onderhoud gronden en terreinen

€3.469,00

Onderhoud gebouwen

€27.210,00

Schoonhouden

€16.780,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.602,00

Huren onroerende zaken

€79.644,00

Verzekeringen

€3.563,00

Totaal

€164.771,00