Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Maartvlinder 11 Spor

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €26.882,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €484,00
OZB eigenaren €629,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €671,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €583,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.395,00
Onderhoud €385,00
Onderhoud gronden en terreinen €537,00
Onderhoud gebouwen €3.811,00
Schoonhouden €2.596,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €403,00
Huren onroerende zaken €12.323,00
Verzekeringen €480,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Maartvlinder 11 Spor

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Maartvlinder 11 Spor

Betaalde Belastingen (stelpost)

€484,00

OZB eigenaren

€629,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€671,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€583,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.395,00

Onderhoud

€385,00

Onderhoud gronden en terreinen

€537,00

Onderhoud gebouwen

€3.811,00

Schoonhouden

€2.596,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€403,00

Huren onroerende zaken

€12.323,00

Verzekeringen

€480,00

Totaal

€26.882,00