Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Marco Pololn 71 Wijk

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €80.409,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €558,00
OZB eigenaren €1.984,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €2.116,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.839,00
Specifieke verbruiksgoederen €7.555,00
Onderhoud €1.215,00
Onderhoud gronden en terreinen €1.693,00
Onderhoud gebouwen €12.022,00
Schoonhouden €8.189,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €1.270,00
Huren onroerende zaken €38.870,00
Verzekeringen €1.513,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Marco Pololn 71 Wijk

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Marco Pololn 71 Wijk

Betaalde Belastingen (stelpost)

€558,00

OZB eigenaren

€1.984,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€2.116,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.839,00

Specifieke verbruiksgoederen

€7.555,00

Onderhoud

€1.215,00

Onderhoud gronden en terreinen

€1.693,00

Onderhoud gebouwen

€12.022,00

Schoonhouden

€8.189,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€1.270,00

Huren onroerende zaken

€38.870,00

Verzekeringen

€1.513,00

Totaal

€80.409,00