Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Operetteln 629 Hof S

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €50.265,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €516,00
OZB eigenaren €1.221,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €1.302,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.132,00
Specifieke verbruiksgoederen €4.649,00
Onderhoud €748,00
Onderhoud gronden en terreinen €1.042,00
Onderhoud gebouwen €7.398,00
Schoonhouden €5.040,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €781,00
Huren onroerende zaken €23.920,00
Verzekeringen €931,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Operetteln 629 Hof S

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Operetteln 629 Hof S

Betaalde Belastingen (stelpost)

€516,00

OZB eigenaren

€1.221,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€1.302,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.132,00

Specifieke verbruiksgoederen

€4.649,00

Onderhoud

€748,00

Onderhoud gronden en terreinen

€1.042,00

Onderhoud gebouwen

€7.398,00

Schoonhouden

€5.040,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€781,00

Huren onroerende zaken

€23.920,00

Verzekeringen

€931,00

Totaal

€50.265,00