Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : P.dMortangedrf 63-67

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €129.371,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €626,00
OZB eigenaren €3.224,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.438,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €2.988,00
Specifieke verbruiksgoederen €12.274,00
Onderhoud €1.974,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.750,00
Onderhoud gebouwen €19.532,00
Schoonhouden €13.306,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.063,00
Huren onroerende zaken €63.153,00
Verzekeringen €2.458,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : P.dMortangedrf 63-67

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : P.dMortangedrf 63-67

Betaalde Belastingen (stelpost)

€626,00

OZB eigenaren

€3.224,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.438,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€2.988,00

Specifieke verbruiksgoederen

€12.274,00

Onderhoud

€1.974,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.750,00

Onderhoud gebouwen

€19.532,00

Schoonhouden

€13.306,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.063,00

Huren onroerende zaken

€63.153,00

Verzekeringen

€2.458,00

Totaal

€129.371,00