Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Pr.Bernhardln 2 Jong

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €140.391,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €449,00
OZB eigenaren €1.514,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.875,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €3.367,00
Specifieke verbruiksgoederen €13.831,00
Onderhoud €2.223,00
Onderhoud gronden en terreinen €3.099,00
Onderhoud gebouwen €22.003,00
Schoonhouden €14.993,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €2.325,00
Huren onroerende zaken €71.127,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Pr.Bernhardln 2 Jong

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Pr.Bernhardln 2 Jong

Betaalde Belastingen (stelpost)

€449,00

OZB eigenaren

€1.514,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.875,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€3.367,00

Specifieke verbruiksgoederen

€13.831,00

Onderhoud

€2.223,00

Onderhoud gronden en terreinen

€3.099,00

Onderhoud gebouwen

€22.003,00

Schoonhouden

€14.993,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€2.325,00

Huren onroerende zaken

€71.127,00

Totaal

€140.391,00