Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Prof.Bemmelenln 51c

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €29.533,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €470,00
OZB eigenaren €519,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €755,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €656,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.695,00
Onderhoud €433,00
Onderhoud gronden en terreinen €604,00
Onderhoud gebouwen €4.287,00
Schoonhouden €2.920,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €453,00
Huren onroerende zaken €13.863,00
Verzekeringen €293,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Prof.Bemmelenln 51c

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Prof.Bemmelenln 51c

Betaalde Belastingen (stelpost)

€470,00

OZB eigenaren

€519,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€755,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€656,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.695,00

Onderhoud

€433,00

Onderhoud gronden en terreinen

€604,00

Onderhoud gebouwen

€4.287,00

Schoonhouden

€2.920,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€453,00

Huren onroerende zaken

€13.863,00

Verzekeringen

€293,00

Totaal

€29.533,00