Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Romerostr.330 Villa

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €19.850,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €457,00
OZB eigenaren €274,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €493,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €429,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.761,00
Onderhoud €283,00
Onderhoud gronden en terreinen €394,00
Onderhoud gebouwen €2.802,00
Schoonhouden €1.909,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €296,00
Huren onroerende zaken €9.061,00
Verzekeringen €106,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Romerostr.330 Villa

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Romerostr.330 Villa

Betaalde Belastingen (stelpost)

€457,00

OZB eigenaren

€274,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€493,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€429,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.761,00

Onderhoud

€283,00

Onderhoud gronden en terreinen

€394,00

Onderhoud gebouwen

€2.802,00

Schoonhouden

€1.909,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€296,00

Huren onroerende zaken

€9.061,00

Verzekeringen

€106,00

Totaal

€19.850,00