Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schoolstr.11 Schakel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €108.362,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €597,00
OZB eigenaren €2.692,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €2.871,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €2.495,00
Specifieke verbruiksgoederen €10.249,00
Onderhoud €1.648,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.297,00
Onderhoud gebouwen €16.309,00
Schoonhouden €11.110,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €1.723,00
Huren onroerende zaken €52.733,00
Verzekeringen €2.053,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schoolstr.11 Schakel

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schoolstr.11 Schakel

Betaalde Belastingen (stelpost)

€597,00

OZB eigenaren

€2.692,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€2.871,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€2.495,00

Specifieke verbruiksgoederen

€10.249,00

Onderhoud

€1.648,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.297,00

Onderhoud gebouwen

€16.309,00

Schoonhouden

€11.110,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€1.723,00

Huren onroerende zaken

€52.733,00

Verzekeringen

€2.053,00

Totaal

€108.362,00