Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stroyenborchdreef 12

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €27.156,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €467,00
OZB eigenaren €459,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €690,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €600,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.466,00
Onderhoud €396,00
Onderhoud gronden en terreinen €552,00
Onderhoud gebouwen €3.922,00
Schoonhouden €2.672,00
Afvalverwerking €1.585,00
Beveiliging en bewakingskosten €414,00
Huren onroerende zaken €12.686,00
Verzekeringen €247,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stroyenborchdreef 12

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stroyenborchdreef 12

Betaalde Belastingen (stelpost)

€467,00

OZB eigenaren

€459,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€690,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€600,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.466,00

Onderhoud

€396,00

Onderhoud gronden en terreinen

€552,00

Onderhoud gebouwen

€3.922,00

Schoonhouden

€2.672,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Beveiliging en bewakingskosten

€414,00

Huren onroerende zaken

€12.686,00

Verzekeringen

€247,00

Totaal

€27.156,00