Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Abstederdijk Speeltn

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €18.681,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €473,00
OZB eigenaren €256,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €468,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €325,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.673,00
Onderhoud €269,00
Onderhoud gronden en terreinen €375,00
Onderhoud gebouwen €2.662,00
Schoonhouden €937,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €187,00
Huren onroerende zaken €8.608,00
Verzekeringen €335,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Abstederdijk Speeltn

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Abstederdijk Speeltn

Betaalde Belastingen (stelpost)

€473,00

OZB eigenaren

€256,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€468,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€325,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.673,00

Onderhoud

€269,00

Onderhoud gronden en terreinen

€375,00

Onderhoud gebouwen

€2.662,00

Schoonhouden

€937,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€187,00

Huren onroerende zaken

€8.608,00

Verzekeringen

€335,00

Totaal

€18.681,00