Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Akkrummerrakln 31

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €19.843,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €483,00
OZB eigenaren €559,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €493,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €356,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.761,00
Onderhoud €283,00
Onderhoud gronden en terreinen €395,00
Onderhoud gebouwen €2.802,00
Schoonhouden €987,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €197,00
Huren onroerende zaken €9.061,00
Verzekeringen €353,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Akkrummerrakln 31

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Akkrummerrakln 31

Betaalde Belastingen (stelpost)

€483,00

OZB eigenaren

€559,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€493,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€356,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.761,00

Onderhoud

€283,00

Onderhoud gronden en terreinen

€395,00

Onderhoud gebouwen

€2.802,00

Schoonhouden

€987,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€197,00

Huren onroerende zaken

€9.061,00

Verzekeringen

€353,00

Totaal

€19.843,00