Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Augustuswg 30 Balije

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €34.757,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €497,00
OZB eigenaren €867,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €925,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €667,00
Specifieke verbruiksgoederen €3.301,00
Onderhoud €531,00
Onderhoud gronden en terreinen €740,00
Onderhoud gebouwen €5.253,00
Schoonhouden €1.849,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €370,00
Huren onroerende zaken €16.983,00
Verzekeringen €661,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Augustuswg 30 Balije

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Augustuswg 30 Balije

Betaalde Belastingen (stelpost)

€497,00

OZB eigenaren

€867,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€925,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€667,00

Specifieke verbruiksgoederen

€3.301,00

Onderhoud

€531,00

Onderhoud gronden en terreinen

€740,00

Onderhoud gebouwen

€5.253,00

Schoonhouden

€1.849,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€370,00

Huren onroerende zaken

€16.983,00

Verzekeringen

€661,00

Totaal

€34.757,00