Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bilitonstr.7 Bankapl

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €16.617,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €470,00
OZB eigenaren €379,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €403,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €291,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.441,00
Onderhoud €232,00
Onderhoud gronden en terreinen €323,00
Onderhoud gebouwen €2.293,00
Schoonhouden €807,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €161,00
Huren onroerende zaken €7.415,00
Verzekeringen €289,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bilitonstr.7 Bankapl

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bilitonstr.7 Bankapl

Betaalde Belastingen (stelpost)

€470,00

OZB eigenaren

€379,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€403,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€291,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.441,00

Onderhoud

€232,00

Onderhoud gronden en terreinen

€323,00

Onderhoud gebouwen

€2.293,00

Schoonhouden

€807,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€161,00

Huren onroerende zaken

€7.415,00

Verzekeringen

€289,00

Totaal

€16.617,00