Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bloesemstr.25a Speel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €13.212,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €465,00
OZB eigenaren €287,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €305,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €221,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.092,00
Onderhoud €176,00
Onderhoud gronden en terreinen €245,00
Onderhoud gebouwen €1.737,00
Schoonhouden €612,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €122,00
Huren onroerende zaken €5.618,00
Verzekeringen €219,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bloesemstr.25a Speel

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bloesemstr.25a Speel

Betaalde Belastingen (stelpost)

€465,00

OZB eigenaren

€287,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€305,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€221,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.092,00

Onderhoud

€176,00

Onderhoud gronden en terreinen

€245,00

Onderhoud gebouwen

€1.737,00

Schoonhouden

€612,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€122,00

Huren onroerende zaken

€5.618,00

Verzekeringen

€219,00

Totaal

€13.212,00