Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Lagenrd 28a Nrdse Prk

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €20.701,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €476,00
OZB eigenaren €489,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €521,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €376,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.860,00
Onderhoud €299,00
Onderhoud gronden en terreinen €417,00
Onderhoud gebouwen €2.960,00
Schoonhouden €1.042,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €208,00
Huren onroerende zaken €9.568,00
Verzekeringen €372,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Lagenrd 28a Nrdse Prk

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Lagenrd 28a Nrdse Prk

Betaalde Belastingen (stelpost)

€476,00

OZB eigenaren

€489,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€521,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€376,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.860,00

Onderhoud

€299,00

Onderhoud gronden en terreinen

€417,00

Onderhoud gebouwen

€2.960,00

Schoonhouden

€1.042,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€208,00

Huren onroerende zaken

€9.568,00

Verzekeringen

€372,00

Totaal

€20.701,00