Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : L.Nieuwstraat 79 Dom

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €26.592,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €485,00
OZB eigenaren €647,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €689,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €498,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.464,00
Onderhoud €396,00
Onderhoud gronden en terreinen €552,00
Onderhoud gebouwen €3.921,00
Schoonhouden €1.380,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €276,00
Huren onroerende zaken €12.678,00
Verzekeringen €493,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : L.Nieuwstraat 79 Dom

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : L.Nieuwstraat 79 Dom

Betaalde Belastingen (stelpost)

€485,00

OZB eigenaren

€647,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€689,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€498,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.464,00

Onderhoud

€396,00

Onderhoud gronden en terreinen

€552,00

Onderhoud gebouwen

€3.921,00

Schoonhouden

€1.380,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€276,00

Huren onroerende zaken

€12.678,00

Verzekeringen

€493,00

Totaal

€26.592,00