Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Merwedek. 128a Boog

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €35.711,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €498,00
OZB eigenaren €893,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €952,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €687,00
Specifieke verbruiksgoederen €3.399,00
Onderhoud €546,00
Onderhoud gronden en terreinen €762,00
Onderhoud gebouwen €5.408,00
Schoonhouden €1.904,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €381,00
Huren onroerende zaken €17.487,00
Verzekeringen €681,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Merwedek. 128a Boog

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Merwedek. 128a Boog

Betaalde Belastingen (stelpost)

€498,00

OZB eigenaren

€893,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€952,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€687,00

Specifieke verbruiksgoederen

€3.399,00

Onderhoud

€546,00

Onderhoud gronden en terreinen

€762,00

Onderhoud gebouwen

€5.408,00

Schoonhouden

€1.904,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€381,00

Huren onroerende zaken

€17.487,00

Verzekeringen

€681,00

Totaal

€35.711,00