Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Moerasvaren 28 Albat

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €31.581,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €492,00
OZB eigenaren €782,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €833,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €601,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.975,00
Onderhoud €478,00
Onderhoud gronden en terreinen €667,00
Onderhoud gebouwen €4.735,00
Schoonhouden €1.667,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €333,00
Huren onroerende zaken €15.309,00
Verzekeringen €596,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Moerasvaren 28 Albat

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Moerasvaren 28 Albat

Betaalde Belastingen (stelpost)

€492,00

OZB eigenaren

€782,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€833,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€601,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.975,00

Onderhoud

€478,00

Onderhoud gronden en terreinen

€667,00

Onderhoud gebouwen

€4.735,00

Schoonhouden

€1.667,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€333,00

Huren onroerende zaken

€15.309,00

Verzekeringen

€596,00

Totaal

€31.581,00