Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Oude Liesboswg 40

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €27.955,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €487,00
OZB eigenaren €684,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €730,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €526,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.603,00
Onderhoud €419,00
Onderhoud gronden en terreinen €583,00
Onderhoud gebouwen €4.143,00
Schoonhouden €1.459,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €292,00
Huren onroerende zaken €13.395,00
Verzekeringen €521,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Oude Liesboswg 40

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Oude Liesboswg 40

Betaalde Belastingen (stelpost)

€487,00

OZB eigenaren

€684,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€730,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€526,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.603,00

Onderhoud

€419,00

Onderhoud gronden en terreinen

€583,00

Onderhoud gebouwen

€4.143,00

Schoonhouden

€1.459,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€292,00

Huren onroerende zaken

€13.395,00

Verzekeringen

€521,00

Totaal

€27.955,00