Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Spijkerstr.200 Duize

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €21.832,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €477,00
OZB eigenaren €519,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €553,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €399,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.976,00
Onderhoud €318,00
Onderhoud gronden en terreinen €443,00
Onderhoud gebouwen €3.144,00
Schoonhouden €1.107,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €221,00
Huren onroerende zaken €10.166,00
Verzekeringen €396,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Spijkerstr.200 Duize

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Spijkerstr.200 Duize

Betaalde Belastingen (stelpost)

€477,00

OZB eigenaren

€519,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€553,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€399,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.976,00

Onderhoud

€318,00

Onderhoud gronden en terreinen

€443,00

Onderhoud gebouwen

€3.144,00

Schoonhouden

€1.107,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€221,00

Huren onroerende zaken

€10.166,00

Verzekeringen

€396,00

Totaal

€21.832,00