Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : V.Swindenstr.128 Gri

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €85.555,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €586,00
OZB eigenaren €2.503,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €2.670,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.926,00
Specifieke verbruiksgoederen €9.530,00
Onderhoud €1.532,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.136,00
Onderhoud gebouwen €5.206,00
Schoonhouden €5.339,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €1.068,00
Huren onroerende zaken €49.037,00
Verzekeringen €1.909,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : V.Swindenstr.128 Gri

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : V.Swindenstr.128 Gri

Betaalde Belastingen (stelpost)

€586,00

OZB eigenaren

€2.503,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€2.670,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.926,00

Specifieke verbruiksgoederen

€9.530,00

Onderhoud

€1.532,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.136,00

Onderhoud gebouwen

€5.206,00

Schoonhouden

€5.339,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€1.068,00

Huren onroerende zaken

€49.037,00

Verzekeringen

€1.909,00

Totaal

€85.555,00