Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verl.Hoogravensewg37

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €108.877,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €591,00
OZB eigenaren €2.595,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €2.767,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.996,00
Specifieke verbruiksgoederen €9.879,00
Onderhoud €1.588,00
Onderhoud gronden en terreinen €2.214,00
Onderhoud gebouwen €25.682,00
Schoonhouden €5.535,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €1.107,00
Huren onroerende zaken €50.831,00
Verzekeringen €1.979,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verl.Hoogravensewg37

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verl.Hoogravensewg37

Betaalde Belastingen (stelpost)

€591,00

OZB eigenaren

€2.595,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€2.767,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.996,00

Specifieke verbruiksgoederen

€9.879,00

Onderhoud

€1.588,00

Onderhoud gronden en terreinen

€2.214,00

Onderhoud gebouwen

€25.682,00

Schoonhouden

€5.535,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€1.107,00

Huren onroerende zaken

€50.831,00

Verzekeringen

€1.979,00

Totaal

€108.877,00