Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vreugdenhilln 31

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €33.780,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €495,00
OZB eigenaren €840,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €897,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €647,00
Specifieke verbruiksgoederen €3.201,00
Onderhoud €515,00
Onderhoud gronden en terreinen €717,00
Onderhoud gebouwen €5.093,00
Schoonhouden €1.793,00
Afvalverwerking €2.113,00
Beveiliging en bewakingskosten €359,00
Huren onroerende zaken €16.469,00
Verzekeringen €641,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vreugdenhilln 31

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vreugdenhilln 31

Betaalde Belastingen (stelpost)

€495,00

OZB eigenaren

€840,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€897,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€647,00

Specifieke verbruiksgoederen

€3.201,00

Onderhoud

€515,00

Onderhoud gronden en terreinen

€717,00

Onderhoud gebouwen

€5.093,00

Schoonhouden

€1.793,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Beveiliging en bewakingskosten

€359,00

Huren onroerende zaken

€16.469,00

Verzekeringen

€641,00

Totaal

€33.780,00