Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Dickenspl. 66 Gar.box

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €4.509,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €456,00
OZB eigenaren €122,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €62,00
Specifieke verbruiksgoederen €465,00
Onderhoud €75,00
Onderhoud gronden en terreinen €104,00
Onderhoud gebouwen €740,00
Huren onroerende zaken €2.392,00
Verzekeringen €93,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Dickenspl. 66 Gar.box

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Dickenspl. 66 Gar.box

Betaalde Belastingen (stelpost)

€456,00

OZB eigenaren

€122,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€62,00

Specifieke verbruiksgoederen

€465,00

Onderhoud

€75,00

Onderhoud gronden en terreinen

€104,00

Onderhoud gebouwen

€740,00

Huren onroerende zaken

€2.392,00

Verzekeringen

€93,00

Totaal

€4.509,00