Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schimmelplein Speelg

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.886,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €453,00
OZB eigenaren €74,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €37,00
Specifieke verbruiksgoederen €279,00
Onderhoud €45,00
Onderhoud gronden en terreinen €63,00
Onderhoud gebouwen €444,00
Huren onroerende zaken €1.435,00
Verzekeringen €56,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schimmelplein Speelg

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Schimmelplein Speelg

Betaalde Belastingen (stelpost)

€453,00

OZB eigenaren

€74,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€37,00

Specifieke verbruiksgoederen

€279,00

Onderhoud

€45,00

Onderhoud gronden en terreinen

€63,00

Onderhoud gebouwen

€444,00

Huren onroerende zaken

€1.435,00

Verzekeringen

€56,00

Totaal

€2.886,00